Nauczę Cię matematyki, dzięki czemu bez problemu zdasz maturę!

Bez zbędnej teorii!

Bez wychodzenia z domu!

Bez nudnych książek!

Obejrzyj to krótkie video i przekonaj się, czym jest Akademia i jak może Ci pomóc!

lub

Zdajesz maturę z matematyki, ale:

Dodatkowo masz już dość:

Jeśli tak, mam dla Ciebie idealne rozwiązanie!

Arrow Down niebieska

Przedstawiam:

AKADEMIĘ "MATMY Z PASJĄ"!

"Akademia MzP" to kompleksowy kurs online, z którego nauczysz się wszystkiego, czego potrzebujesz, żeby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem nawet 100%.

Kurs składa się z 30 modułów po kolei tłumaczących wszystkie zagadnienia z aktualnej podstawy programowej.

Na koniec każdego modułu czeka Cię sprawdzian, który potwierdzi Twoją wiedzę albo wskaże ewentualne braki.

Przerobienie całego kursu gwarantuje zdanie matury!

Co zyskasz korzystając z
Akademii Matmy z Pasją?

Zdasz
Zdasz maturę bez problemu!
Czas
Zaoszczędzisz czas, bo wszystko jest zebrane w jednym miejscu.
Wiedza
Dostaniesz poukładaną wiedzę popartą wieloma przykładami, również tymi maturalnymi.
Zadania
Nauczysz się robić wszystkie zadania: łatwe, trudne, typowe oraz pewniaki maturalne!

Czego nauczysz się z
Akademii Matmy z Pasją?

Co piszą moi uczniowie?

Oto, co znajdziesz w
Akademii Matmy z Pasją:

Poziom Podstawowy

Lekcja 01: Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną
Lekcja 02: Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy
Lekcja 03: Sprowadzanie do wspólnego mianownika
Lekcja 04: Porównywanie
Lekcja 05: Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach
Lekcja 06: Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach
Lekcja 07: Dodawanie i odejmowanie
Lekcja 08: Mnożenie
Lekcja 09: Dzielenie
Lekcja 10: Potęgowanie
Lekcja 11: Pierwiastkowanie
Lekcja 12: Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe
Lekcja 13: Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
Lekcja 14: Zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Tabliczka potęg
Lekcja 02: Podstawowe obliczenia
Lekcja 03: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #1
Lekcja 04: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #2
Lekcja 05: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #3
Lekcja 06: Potęgowanie iloczynów i ilorazów
Lekcja 07: Potęgowanie liczb o takich samych wykładnikach
Lekcja 08: Sprytne obliczenia na potęgach
Lekcja 09: Obliczanie potęg o wykładniku ujemnym
Lekcja 10: Działania na potęgach o wykładniku ujemnym
Lekcja 11: Nierówności wykładnicze
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie
Lekcja 02: Dodawanie i odejmowanie
Lekcja 03: Mnożenie, dzielenie i potęgowanie
Lekcja 04: Wyłączanie czynnika przed znak
Lekcja 05: Wyłączanie czynnika przed znak #2
Lekcja 06: Włączanie czynnika pod znak
Lekcja 07: Porównywanie
Lekcja 08: Związek między pierwiastkami a potęgami o wykładnikach wymiernych
Lekcja 09: Usuwanie niewymierności z mianownika
Lekcja 10: Usuwanie niewymierności z mianownika #2
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie logarytmów #1
Lekcja 02: Obliczanie logarytmów #2
Lekcja 03: Obliczanie logarytmów #3
Lekcja 04: Własności logarytmów #1
Lekcja 05: Własności logarytmów #2
Lekcja 06: Proste równania z logarytmami
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Podstawy
Lekcja 02: Równania
Lekcja 03: Zastosowanie wzorów
Lekcja 04: Dowody
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Zmiana procentów na ułamki
Lekcja 02: Obliczenia procentowe
Lekcja 03: Obliczenia podatków
Lekcja 04: Podwyżki i obniżki
Lekcja 05: Lokaty bankowe
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Równania liniowe #1
Lekcja 02: Równania liniowe #2
Lekcja 03: Równania liniowe #3
Lekcja 04: Równania liniowe #4
Lekcja 05: Nierówności liniowe #1
Lekcja 06: Nierówności liniowe #2
Lekcja 07: Nierówności liniowe #3
Lekcja 08: Liczby spełniające równanie
Lekcja 09: Liczby spełniające nierówność
Lekcja 10: Równania i nierówności z wartością bezwzględną
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Podstawowe wzory
Lekcja 02.1: Równania kwadratowe niezupełne gdy b=0
Lekcja 02.2: Równania kwadratowe niezupełne gdy c=0
Lekcja 02.3: Równania kwadratowe zupełne gdy delta <0
Lekcja 02.4: Równania kwadratowe zupełne gdy delta =0
Lekcja 02.5: Równania kwadratowe zupełne gdy delta >0
Lekcja 03.1: Nierówności kwadratowe niezupełne gdy b=0
Lekcja 03.2: Nierówności kwadratowe niezupełne gdy c=0
Lekcja 03.3: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta <0
Lekcja 03.4: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta =0
Lekcja 03.5: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta >0
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów
Lekcja 02: Rozkład na czynniki – wyciąganie przed nawias
Lekcja 03: Rozkład na czynniki – metoda grupowania wyrazów
Lekcja 04: Proste równania wielomianowe
Lekcja 05: Równania wielomianowe (wyciąganie przed nawias, grupowanie wyrazów)
Lekcja 06: Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych
Lekcja 07: Mnożenie wyrażeń wymiernych
Lekcja 08: Dzielenie wyrażeń wymiernych
Lekcja 09: Wyznaczanie dziedziny równania wymiernego
Lekcja 10: Rozwiązywanie równań wymiernych
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Metoda podstawiania
Lekcja 02: Metoda przeciwnych współczynników
Lekcja 03: Układy równań nieoznaczone i sprzeczne
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wykresy funkcji
Lekcja 02: Odczytywanie własności funkcji z wykresu
Lekcja 03: Dziedzina funkcji
Lekcja 04: Przesuwanie wykresu funkcji
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Zamiana funkcji liniowej z postaci ogólnej na kierunkową
Lekcja 03: Zamiana funkcji liniowej z postaci kierunkowej na ogólną
Lekcja 04: Rysowanie i własności funkcji liniowej
Lekcja 05: Punkt przecięcia dwóch prostych
Lekcja 06: Proste równoległe
Lekcja 07: Proste prostopadłe
Lekcja 08: Proste równoległe – zadania z parametrem
Lekcja 09: Proste prostopadłe – zadania z parametrem
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci ogólnej na postać kanoniczną i iloczynową
Lekcja 03: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci iloczynowej na postać ogólną i kanoniczną
Lekcja 04: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej na postać ogólną i iloczynową
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Rysowanie wykresu i własności funkcji kwadratowej
Lekcja 02: Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej z jej własności
Lekcja 03: Wartość największa i najmniejsza
Lekcja 04: Zadania optymalizacyjne
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – teoria
Lekcja 02: Wyznaczanie wyrazów ciągu
Lekcja 03: Które wyrazy są ujemne/dodatnie
Lekcja 04: Czy ciąg jest arytmetyczny?
Lekcja 05: Czy ciąg jest geometryczny?
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – teoria
Lekcja 02: Ciąg arytmetyczny – teoria w przykładach
Rozwiązywanie zadań 01 – Zadania maturalne zamknięte
Rozwiązywanie zadań 02 – Zadania maturalne za 2 punkty
Rozwiązywanie zadań 03 – Zadania maturalne za 4-5 punktów
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – teoria
Lekcja 02: Ciąg geometryczny – teoria w przykładach
Rozwiązywanie zadań 01 – Zadania maturalne zamknięte
Rozwiązywanie zadań 02 – Zadania maturalne otwarte
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Definicja funkcji trygonometrycznych
Lekcja 02: Definicja funkcji trygonometrycznych w układzie współrzędnych
Lekcja 03: Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego
Lekcja 04: Zastosowanie trygonometrii – obliczanie boków trójkąta
Lekcja 05: Tabelka wartości funkcji trygonometrycznych i wzory redukcyjne
Lekcja 06: Najważniejsze wzory w trygonometrii
Lekcja 07: Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych z wykorzystaniem wzorów
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego
Lekcja 02: Zadania maturalne – otwarte
Lekcja 03: Zadania maturalne różne
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Twierdzenie Pitagorasa
Lekcja 02: Twierdzenie Talesa
Lekcja 03: Podobieństwo i przystawanie trójkątów
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie – kąty w trójkącie
Lekcja 02: Koło i wycinek koła
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Trójkąt prostokątny
Lekcja 02: Trójkąt równoboczny
Lekcja 03: Trójkąt równoramienny i dowolny
Lekcja 04: Przystawanie i podobieństwo trójkątów
Lekcja 05: Twierdzenie cosinusów
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Czworokąty – Kwadrat
Lekcja 02: Czworokąty – Równoległobok
Lekcja 03: Czworokąty – Romb
Lekcja 04: Czworokąty – Trapez
Lekcja 05: Sześciokąt foremny
Lekcja 06: Obwody i pola figur podobnych
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Graniastosłupy – wstęp
Lekcja 02: Zależności między wierzchołkami, ścianami i krawędziami.
Lekcja 03: Sześcian
Lekcja 04: Graniastosłupy trójkątne
Lekcja 05: Graniastosłupy czworokątne
Lekcja 06: Graniastosłupy sześciokątne
Lekcja 07: Graniastosłupy podobne
Rozwiązywanie zadań zamkniętych
Rozwiązywanie zadań otwartych
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Ostrosłupy – wstęp
Lekcja 02: Zależności między wierzchołkami, ścianami i krawędziami.
Lekcja 03: Ostrosłupy trójkątne
Lekcja 04: Ostrosłupy czworokątne
Lekcja 05: Ostrosłupy sześciokątne
Lekcja 06: Zależność między objętościami ostrosłupów podobnych
Rozwiązywanie zadań zamkniętych
Rozwiązywanie zadań otwartych
Rozwiązywanie zadań otwartych z kątem
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Przypomnienie informacji o funkcji liniowej
Lekcja 02: Długość odcinka
Lekcja 03: Środek odcinka
Lekcja 04: Symetralna odcinka
Lekcja 05: Odległość punktu od prostej
Lekcja 06: Równanie okręgu
Rozwiązywanie zadań zamkniętych
Rozwiązywanie zadań otwartych
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Średnia arytmetyczna i mediana
Lekcja 02: Średnia ważona
Lekcja 03: Odchylenie standardowe
Lekcja 04: Kombinatoryka – zliczanie liczb dwucyfrowych
Lekcja 05: Kombinatoryka – zliczanie liczb wielocyfrowych
Rozwiązywanie zadań – średnia i mediana
Rozwiązywanie zadań – kombinatoryka
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Losowanie jednego elementu
Lekcja 03: Prawdopodobieństwo – monety
Lekcja 04: Prawdopodobieństwo – kostki
Lekcja 05: Losowanie dwóch elementów
Lekcja 06: Prawdopodobieństwo – liczby dwucyfrowe
Lekcja 07: Prawdopodobieństwo – drzewko
Rozwiązywanie zadań za 1 punkt
Rozwiązywanie zadań za 2 punkty
Rozwiązywanie zadań za 4 punkty
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Dowody ze wzorami skróconego mnożenia
Lekcja 02: Podzielność liczb
Lekcja 03: Pozostałe dowody
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Poziom Rozszerzony

Lekcja 01: Przypomnienie najważniejszych wzorów z funkcji kwadratowej
Lekcja 02: Postać ogólne, kanoniczna, i iloczynowa funkcji kwadratowej
Lekcja 03: Rysowanie i własności funkcji kwadratowej
Lekcja 04: Proste nierówności kwadratowej
Lekcja 05: Równania dwukwadratowe
Lekcja 06: Wzory Viete’a
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z parametrem
Lekcja 02: Suma kwadratów pierwiastków
Lekcja 03: Suma sześcianów pierwiastków
Lekcja 04: Suma czwartych potęg pierwiastków
Lekcja 05: Kwadrat różnicy pierwiastków
Lekcja 06: Wartość bezwzględna różnicy pierwiastków
Lekcja 07: Suma odwrotności pierwiastków
Lekcja 08: Zadania z parametrem z dodatkowym warunkiem #1
Lekcja 09: Nierówność z suma sześcianów pierwiastków
Lekcja 10: Pierwiastki większe od 3
Lekcja 11: Zadania z parametrem z dodatkowym warunkiem #2
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Wstęp do modułu 3
Lekcja 01: WSM 2 stopnia – kwadrat sumy i różnicy
Lekcja 02: WSM 2 stopnia – rozkład na czynniki
Lekcja 03: WSM 2 stopnia – różnica kwadratów
Lekcja 04: Usuwanie niewymierności z mianownika 1
Lekcja 05: Zastosowanie WSM
Lekcja 06: WSM 3 stopnia – sześcian sumy i różnicy
Lekcja 07: WSM 3 stopnia – rozkład na czynniki
Lekcja 08: Usuwanie niewymierności z mianownika 2
Lekcja 09: Dodawanie, odejmowanie i dzielenie wielomianów
Lekcja 10: Równość dwóch wielomianów
Lekcja 11: Pisemne dzielenie wielomianów
Lekcja 12: Dzielenie wielomianów metodą Hornera
Lekcja 13: Rozkład na czynniki – wyciąganie przed nawias
Lekcja 14: Rozkład na czynniki – WSM
Lekcja 15: Rozkład na czynniki – metoda grupowania wyrazów
Lekcja 16: Schemat Hornera
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Równania wielomianowe
Lekcja 02: Nierówności wielomianowe
Lekcja 03: Twierdzenie Bezouta i twierdzenie o reszcie
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Dziedzina wyrażania wymiernego
Lekcja 03: Skracanie ułamków algebraicznych
Lekcja 04: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych #1
Lekcja 05: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych #2
Lekcja 06: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych #3
Lekcja 07: Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych
Lekcja 08: Równania wymierne
Lekcja 09: Nierówności wymierne #1
Lekcja 10: Nierówności wymierne #2
Lekcja 11: Nierówności wymierne #3
Lekcja 12: Równania i nierówności wymierne z parametrem #1
Lekcja 13: Równania i nierówności wymierne z parametrem #2
Lekcja 14: Równania i nierówności wymierne z parametrem #3
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp 
Lekcja 02: Zamiana miary łukowej kąta na stopniową i odwrotnie
Lekcja 03: Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych
Lekcja 04: Wzory redukcyjne
Lekcja 05: Wykresy funkcji trygonometrycznych
Lekcja 06: Podstawowe równania trygonometryczne #1
Lekcja 07: Podstawowe równania trygonometryczne #2
Lekcja 08: Podstawowe równania trygonometryczne #3
Lekcja 09: Podstawowe równania trygonometryczne #4
Lekcja 10: Tożsamości trygonometryczne
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01.1: Podstawowe równania z wartością bezwzględną
Lekcja 01.2: Równania z podwójną wartością bezwzględną
Lekcja 01.3: Podchwytliwe równania z wartością bezwzględną
Lekcja 01.4: Równania z dwoma wartościami bezwzględnymi
Lekcja 02.1: Podstawowe nierówności z wartością bezwzględną
Lekcja 02.2: Nierówności z podwójną wartością bezwzględną
Lekcja 02.3: Nierówności z dwoma wartościami bezwzględnymi
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie logarytmów #1
Lekcja 02: Obliczanie logarytmów #2
Lekcja 03: Własności logarytmów #1
Lekcja 04: Własności logarytmów #2
Lekcja 05: Twierdzenie o zmianie podstaw logarytmów #1
Lekcja 06: Twierdzenie o zmianie podstaw logarytmów #2
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Kąty w okręgu
Lekcja 03: Twierdzenie Pitagorasa
Lekcja 04: Twierdzenie Talesa
Lekcja 05: Przystawanie i podobieństwo trójkątów
Lekcja 06: Kąty w n-kącie i ilość przekątnych
Lekcja 07: Twierdzenie o stycznej i siecznej
Lekcja 08: Trójkąt równoboczny
Lekcja 09: Wzory w trójkątach
Lekcja 10: Kwadrat
Lekcja 11: Równoległobok
Lekcja 12: Romb
Lekcja 13: Trapez
Lekcja 14: Zakończenie
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – twierdzenie sinusów i cosinusów
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Czworokąty wpisane w okrąg
Lekcja 02: Czworokąty opisane na okrągu
Rozwiązywanie zadań
Dowody – czworokąty
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Trójkąt dowolny – wstęp
Lekcja 02: Wysokość w trójkącie dowolnym
Lekcja 03: Środkowa w trójkącie dowolnym
Lekcja 04: Symetralna w trójkącie dowolnym
Lekcja 05: Dwusieczne w trójkącie dowolnym
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Graniastosłup prawidłowy trójkątny
Lekcja 03: Graniastosłup prawidłowy czworokątny
Lekcja 04: Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
Lekcja 05: Graniastosłup o podstawie rombu
Lekcja 06: Graniastosłup o podstawie równoległoboku
Lekcja 07: Graniastosłup o podstawie trapezu
Lekcja 08: Przekroje graniastosłupa prawidłowego trójkątnego
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Rozwiązywanie zadań
Rozwiązywanie zadań – Kąty między płaszczyznami
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Przypomnienie wiadomości z Podstawy
Lekcja 02: Wektory
Lekcja 03: Odległość punktu od prostej
Lekcja 04: Równanie okręgu i koła
Lekcja 05: Wzajemne położenie prostej i okręgu
Lekcja 06: Wzajemne położenie dwóch okręgów
Lekcja 07: Wzajemne położenie prostej i paraboli
Lekcja 08: Styczna
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Ciąg arytmetyczny – szybkie przypomnienie
Lekcja 02: Ciąg geometryczny – szybkie przypomnienie
Lekcja 03: Ciągi arytmetyczno- geometryczne
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie do granicy ciągu
Lekcja 02: Granice ciągów – postać wymierna
Lekcja 03: Granice ciągów – postać potęgowa
Lekcja 04: Granice ciągów – różnica pierwiastków
Lekcja 05: Granice ciągów z kropeczkami
Lekcja 06: Granice ciągów – niewłaściwe
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie do szeregów
Lekcja 02: Równania i nierówności z szeregami
Lekcja 03: Szeregi a zadania geometryczne
Rozwiązywanie zadań
Najtrudniejsze zadanie na maturze rozszerzonej ever
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Wariacje
Lekcja 03: Permutacje
Lekcja 04: Kombinacje
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Prawdopodobieństwo klasyczne
Lekcja 02: Zadania z podanym prawdopodobieństwem
Lekcja 03: Prawdopodobieństwo warunkowe
Lekcja 04: Prawdopodobieństwo całkowita
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Granica funkcji w punkcie
Lekcja 03: Granica funkcji w nieskończoności
Lekcja 04: Granice niewłaściwe
Lekcja 05: Granice lewostronne i prawostronne
Lekcja 06: Reguła de’Hospitala
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Pochodne podstawowe
Lekcja 03: Pochodna ilorazu
Lekcja 04: Ekstrema i monotoniczność funkcji
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Styczna – teoria
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Optymalizacja – przykłady 1-12
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Optymalizacja – zadania 1-11
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Dowody algebraiczne – przykłady 1 – 5
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Dowody geometryczne – przykłady 1 – 10
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Poziom Podstawowy

Lekcja 01: Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną
Lekcja 02: Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy
Lekcja 03: Sprowadzanie do wspólnego mianownika
Lekcja 04: Porównywanie
Lekcja 05: Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach
Lekcja 06: Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach
Lekcja 07: Dodawanie i odejmowanie
Lekcja 08: Mnożenie
Lekcja 09: Dzielenie
Lekcja 10: Potęgowanie
Lekcja 11: Pierwiastkowanie
Lekcja 12: Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe
Lekcja 13: Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
Lekcja 14: Zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Tabliczka potęg
Lekcja 02: Podstawowe obliczenia
Lekcja 03: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #1
Lekcja 04: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #2
Lekcja 05: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #3
Lekcja 06: Potęgowanie iloczynów i ilorazów
Lekcja 07: Potęgowanie liczb o takich samych wykładnikach
Lekcja 08: Sprytne obliczenia na potęgach
Lekcja 09: Obliczanie potęg o wykładniku ujemnym
Lekcja 10: Działania na potęgach o wykładniku ujemnym
Lekcja 11: Nierówności wykładnicze
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie
Lekcja 02: Dodawanie i odejmowanie
Lekcja 03: Mnożenie, dzielenie i potęgowanie
Lekcja 04: Wyłączanie czynnika przed znak
Lekcja 05: Wyłączanie czynnika przed znak #2
Lekcja 06: Włączanie czynnika pod znak
Lekcja 07: Porównywanie
Lekcja 08: Związek między pierwiastkami a potęgami o wykładnikach wymiernych
Lekcja 09: Usuwanie niewymierności z mianownika
Lekcja 10: Usuwanie niewymierności z mianownika #2
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie logarytmów #1
Lekcja 02: Obliczanie logarytmów #2
Lekcja 03: Obliczanie logarytmów #3
Lekcja 04: Własności logarytmów #1
Lekcja 05: Własności logarytmów #2
Lekcja 06: Proste równania z logarytmami
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Podstawy
Lekcja 02: Równania
Lekcja 03: Zastosowanie wzorów
Lekcja 04: Dowody
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Zmiana procentów na ułamki
Lekcja 02: Obliczenia procentowe
Lekcja 03: Obliczenia podatków
Lekcja 04: Podwyżki i obniżki
Lekcja 05: Lokaty bankowe
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Równania liniowe #1
Lekcja 02: Równania liniowe #2
Lekcja 03: Równania liniowe #3
Lekcja 04: Równania liniowe #4
Lekcja 05: Nierówności liniowe #1
Lekcja 06: Nierówności liniowe #2
Lekcja 07: Nierówności liniowe #3
Lekcja 08: Liczby spełniające równanie
Lekcja 09: Liczby spełniające nierówność
Lekcja 10: Równania i nierówności z wartością bezwzględną
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Podstawowe wzory
Lekcja 02.1: Równania kwadratowe niezupełne gdy b=0
Lekcja 02.2: Równania kwadratowe niezupełne gdy c=0
Lekcja 02.3: Równania kwadratowe zupełne gdy delta <0
Lekcja 02.4: Równania kwadratowe zupełne gdy delta =0
Lekcja 02.5: Równania kwadratowe zupełne gdy delta >0
Lekcja 03.1: Nierówności kwadratowe niezupełne gdy b=0
Lekcja 03.2: Nierówności kwadratowe niezupełne gdy c=0
Lekcja 03.3: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta <0
Lekcja 03.4: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta =0
Lekcja 03.5: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta >0
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów
Lekcja 02: Rozkład na czynniki – wyciąganie przed nawias
Lekcja 03: Rozkład na czynniki – metoda grupowania wyrazów
Lekcja 04: Proste równania wielomianowe
Lekcja 05: Równania wielomianowe (wyciąganie przed nawias, grupowanie wyrazów)
Lekcja 06: Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych
Lekcja 07: Mnożenie wyrażeń wymiernych
Lekcja 08: Dzielenie wyrażeń wymiernych
Lekcja 09: Wyznaczanie dziedziny równania wymiernego
Lekcja 10: Rozwiązywanie równań wymiernych
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Metoda podstawiania
Lekcja 02: Metoda przeciwnych współczynników
Lekcja 03: Układy równań nieoznaczone i sprzeczne
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wykresy funkcji
Lekcja 02: Odczytywanie własności funkcji z wykresu
Lekcja 03: Dziedzina funkcji
Lekcja 04: Przesuwanie wykresu funkcji
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Zamiana funkcji liniowej z postaci ogólnej na kierunkową
Lekcja 03: Zamiana funkcji liniowej z postaci kierunkowej na ogólną
Lekcja 04: Rysowanie i własności funkcji liniowej
Lekcja 05: Punkt przecięcia dwóch prostych
Lekcja 06: Proste równoległe
Lekcja 07: Proste prostopadłe
Lekcja 08: Proste równoległe – zadania z parametrem
Lekcja 09: Proste prostopadłe – zadania z parametrem
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci ogólnej na postać kanoniczną i iloczynową
Lekcja 03: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci iloczynowej na postać ogólną i kanoniczną
Lekcja 04: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej na postać ogólną i iloczynową
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Rysowanie wykresu i własności funkcji kwadratowej
Lekcja 02: Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej z jej własności
Lekcja 03: Wartość największa i najmniejsza
Lekcja 04: Zadania optymalizacyjne
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – teoria
Lekcja 02: Wyznaczanie wyrazów ciągu
Lekcja 03: Które wyrazy są ujemne/dodatnie
Lekcja 04: Czy ciąg jest arytmetyczny?
Lekcja 05: Czy ciąg jest geometryczny?
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – teoria
Lekcja 02: Ciąg arytmetyczny – teoria w przykładach
Rozwiązywanie zadań 01 – Zadania maturalne zamknięte
Rozwiązywanie zadań 02 – Zadania maturalne za 2 punkty
Rozwiązywanie zadań 03 – Zadania maturalne za 4-5 punktów
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – teoria
Lekcja 02: Ciąg geometryczny – teoria w przykładach
Rozwiązywanie zadań 01 – Zadania maturalne zamknięte
Rozwiązywanie zadań 02 – Zadania maturalne otwarte
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Definicja funkcji trygonometrycznych
Lekcja 02: Definicja funkcji trygonometrycznych w układzie współrzędnych
Lekcja 03: Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego
Lekcja 04: Zastosowanie trygonometrii – obliczanie boków trójkąta
Lekcja 05: Tabelka wartości funkcji trygonometrycznych i wzory redukcyjne
Lekcja 06: Najważniejsze wzory w trygonometrii
Lekcja 07: Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych z wykorzystaniem wzorów
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego
Lekcja 02: Zadania maturalne – otwarte
Lekcja 03: Zadania maturalne różne
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Twierdzenie Pitagorasa
Lekcja 02: Twierdzenie Talesa
Lekcja 03: Podobieństwo i przystawanie trójkątów
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie – kąty w trójkącie
Lekcja 02: Koło i wycinek koła
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Trójkąt prostokątny
Lekcja 02: Trójkąt równoboczny
Lekcja 03: Trójkąt równoramienny i dowolny
Lekcja 04: Przystawanie i podobieństwo trójkątów
Lekcja 05: Twierdzenie cosinusów
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Czworokąty – Kwadrat
Lekcja 02: Czworokąty – Równoległobok
Lekcja 03: Czworokąty – Romb
Lekcja 04: Czworokąty – Trapez
Lekcja 05: Sześciokąt foremny
Lekcja 06: Obwody i pola figur podobnych
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Graniastosłupy – wstęp
Lekcja 02: Zależności między wierzchołkami, ścianami i krawędziami.
Lekcja 03: Sześcian
Lekcja 04: Graniastosłupy trójkątne
Lekcja 05: Graniastosłupy czworokątne
Lekcja 06: Graniastosłupy sześciokątne
Lekcja 07: Graniastosłupy podobne
Rozwiązywanie zadań zamkniętych
Rozwiązywanie zadań otwartych
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Ostrosłupy – wstęp
Lekcja 02: Zależności między wierzchołkami, ścianami i krawędziami.
Lekcja 03: Ostrosłupy trójkątne
Lekcja 04: Ostrosłupy czworokątne
Lekcja 05: Ostrosłupy sześciokątne
Lekcja 06: Zależność między objętościami ostrosłupów podobnych
Rozwiązywanie zadań zamkniętych
Rozwiązywanie zadań otwartych
Rozwiązywanie zadań otwartych z kątem
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Przypomnienie informacji o funkcji liniowej
Lekcja 02: Długość odcinka
Lekcja 03: Środek odcinka
Lekcja 04: Symetralna odcinka
Lekcja 05: Odległość punktu od prostej
Lekcja 06: Równanie okręgu
Rozwiązywanie zadań zamkniętych
Rozwiązywanie zadań otwartych
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Średnia arytmetyczna i mediana
Lekcja 02: Średnia ważona
Lekcja 03: Odchylenie standardowe
Lekcja 04: Kombinatoryka – zliczanie liczb dwucyfrowych
Lekcja 05: Kombinatoryka – zliczanie liczb wielocyfrowych
Rozwiązywanie zadań – średnia i mediana
Rozwiązywanie zadań – kombinatoryka
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Losowanie jednego elementu
Lekcja 03: Prawdopodobieństwo – monety
Lekcja 04: Prawdopodobieństwo – kostki
Lekcja 05: Losowanie dwóch elementów
Lekcja 06: Prawdopodobieństwo – liczby dwucyfrowe
Lekcja 07: Prawdopodobieństwo – drzewko
Rozwiązywanie zadań za 1 punkt
Rozwiązywanie zadań za 2 punkty
Rozwiązywanie zadań za 4 punkty
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Dowody ze wzorami skróconego mnożenia
Lekcja 02: Podzielność liczb
Lekcja 03: Pozostałe dowody
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Rysowanie wykresów funkcji wykładniczej
Lekcja 02: Wyznaczanie wzoru funkcji wykładniczej i jej własności
Lekcja 03: Równania wykładnicze
Lekcja 04: Rysowanie wykresów funkcji logarytmicznej
Lekcja 05: Własności funkcji logarytmicznej
Zadania z kontekstem praktycznym
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Poziom Rozszerzony

Lekcja 01: Przypomnienie najważniejszych wzorów z funkcji kwadratowej
Lekcja 02: Postać ogólne, kanoniczna, i iloczynowa funkcji kwadratowej
Lekcja 03: Rysowanie i własności funkcji kwadratowej
Lekcja 04: Proste nierówności kwadratowej
Lekcja 05: Równania dwukwadratowe
Lekcja 06: Wzory Viete’a
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z parametrem
Lekcja 02: Suma kwadratów pierwiastków
Lekcja 03: Suma sześcianów pierwiastków
Lekcja 04: Suma czwartych potęg pierwiastków
Lekcja 05: Kwadrat różnicy pierwiastków
Lekcja 06: Wartość bezwzględna różnicy pierwiastków
Lekcja 07: Suma odwrotności pierwiastków
Lekcja 08: Zadania z parametrem z dodatkowym warunkiem #1
Lekcja 09: Nierówność z suma sześcianów pierwiastków
Lekcja 10: Pierwiastki większe od 3
Lekcja 11: Zadania z parametrem z dodatkowym warunkiem #2
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Wstęp do modułu 3
Lekcja 01: WSM 2 stopnia – kwadrat sumy i różnicy
Lekcja 02: WSM 2 stopnia – rozkład na czynniki
Lekcja 03: WSM 2 stopnia – różnica kwadratów
Lekcja 04: Usuwanie niewymierności z mianownika 1
Lekcja 05: Zastosowanie WSM
Lekcja 06: WSM 3 stopnia – sześcian sumy i różnicy
Lekcja 07: WSM 3 stopnia – rozkład na czynniki
Lekcja 08: Usuwanie niewymierności z mianownika 2
Lekcja 09: Dodawanie, odejmowanie i dzielenie wielomianów
Lekcja 10: Równość dwóch wielomianów
Lekcja 11: Pisemne dzielenie wielomianów
Lekcja 12: Dzielenie wielomianów metodą Hornera
Lekcja 13: Rozkład na czynniki – wyciąganie przed nawias
Lekcja 14: Rozkład na czynniki – WSM
Lekcja 15: Rozkład na czynniki – metoda grupowania wyrazów
Lekcja 16: Schemat Hornera
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Równania wielomianowe
Lekcja 02: Nierówności wielomianowe
Lekcja 03: Twierdzenie Bezouta i twierdzenie o reszcie
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Dziedzina wyrażania wymiernego
Lekcja 03: Skracanie ułamków algebraicznych
Lekcja 04: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych #1
Lekcja 05: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych #2
Lekcja 06: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych #3
Lekcja 07: Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych
Lekcja 08: Równania wymierne
Lekcja 09: Nierówności wymierne #1
Lekcja 10: Nierówności wymierne #2
Lekcja 11: Nierówności wymierne #3
Lekcja 12: Równania i nierówności wymierne z parametrem #1
Lekcja 13: Równania i nierówności wymierne z parametrem #2
Lekcja 14: Równania i nierówności wymierne z parametrem #3
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp 
Lekcja 02: Zamiana miary łukowej kąta na stopniową i odwrotnie
Lekcja 03: Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych
Lekcja 04: Wzory redukcyjne
Lekcja 05: Wykresy funkcji trygonometrycznych
Lekcja 06: Podstawowe równania trygonometryczne #1
Lekcja 07: Podstawowe równania trygonometryczne #2
Lekcja 08: Podstawowe równania trygonometryczne #3
Lekcja 09: Podstawowe równania trygonometryczne #4
Lekcja 10: Tożsamości trygonometryczne
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01.1: Podstawowe równania z wartością bezwzględną
Lekcja 01.2: Równania z podwójną wartością bezwzględną
Lekcja 01.3: Podchwytliwe równania z wartością bezwzględną
Lekcja 01.4: Równania z dwoma wartościami bezwzględnymi
Lekcja 02.1: Podstawowe nierówności z wartością bezwzględną
Lekcja 02.2: Nierówności z podwójną wartością bezwzględną
Lekcja 02.3: Nierówności z dwoma wartościami bezwzględnymi
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Obliczanie logarytmów #1
Lekcja 02: Obliczanie logarytmów #2
Lekcja 03: Własności logarytmów #1
Lekcja 04: Własności logarytmów #2
Lekcja 05: Twierdzenie o zmianie podstaw logarytmów #1
Lekcja 06: Twierdzenie o zmianie podstaw logarytmów #2
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Kąty w okręgu
Lekcja 03: Twierdzenie Pitagorasa
Lekcja 04: Twierdzenie Talesa
Lekcja 05: Przystawanie i podobieństwo trójkątów
Lekcja 06: Kąty w n-kącie i ilość przekątnych
Lekcja 07: Twierdzenie o stycznej i siecznej
Lekcja 08: Trójkąt równoboczny
Lekcja 09: Wzory w trójkątach
Lekcja 10: Kwadrat
Lekcja 11: Równoległobok
Lekcja 12: Romb
Lekcja 13: Trapez
Lekcja 14: Zakończenie
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp – twierdzenie sinusów i cosinusów
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Czworokąty wpisane w okrąg
Lekcja 02: Czworokąty opisane na okrągu
Rozwiązywanie zadań
Dowody – czworokąty
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Trójkąt dowolny – wstęp
Lekcja 02: Wysokość w trójkącie dowolnym
Lekcja 03: Środkowa w trójkącie dowolnym
Lekcja 04: Symetralna w trójkącie dowolnym
Lekcja 05: Dwusieczne w trójkącie dowolnym
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Graniastosłup prawidłowy trójkątny
Lekcja 03: Graniastosłup prawidłowy czworokątny
Lekcja 04: Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
Lekcja 05: Graniastosłup o podstawie rombu
Lekcja 06: Graniastosłup o podstawie równoległoboku
Lekcja 07: Graniastosłup o podstawie trapezu
Lekcja 08: Przekroje graniastosłupa prawidłowego trójkątnego
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Rozwiązywanie zadań
Rozwiązywanie zadań – Kąty między płaszczyznami
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Przypomnienie wiadomości z Podstawy
Lekcja 02: Wektory
Lekcja 03: Odległość punktu od prostej
Lekcja 04: Równanie okręgu i koła
Lekcja 05: Wzajemne położenie prostej i okręgu
Lekcja 06: Wzajemne położenie dwóch okręgów
Lekcja 07: Wzajemne położenie prostej i paraboli
Lekcja 08: Styczna
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Ciąg arytmetyczny – szybkie przypomnienie
Lekcja 02: Ciąg geometryczny – szybkie przypomnienie
Lekcja 03: Ciągi arytmetyczno- geometryczne
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie do granicy ciągu
Lekcja 02: Granice ciągów – postać wymierna
Lekcja 03: Granice ciągów – postać potęgowa
Lekcja 04: Granice ciągów – różnica pierwiastków
Lekcja 05: Granice ciągów z kropeczkami
Lekcja 06: Granice ciągów – niewłaściwe
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wprowadzenie do szeregów
Lekcja 02: Równania i nierówności z szeregami
Lekcja 03: Szeregi a zadania geometryczne
Rozwiązywanie zadań
Najtrudniejsze zadanie na maturze rozszerzonej ever
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Wariacje
Lekcja 03: Permutacje
Lekcja 04: Kombinacje
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Prawdopodobieństwo klasyczne
Lekcja 02: Zadania z podanym prawdopodobieństwem
Lekcja 03: Prawdopodobieństwo warunkowe
Lekcja 04: Prawdopodobieństwo całkowita
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Granica funkcji w punkcie
Lekcja 03: Granica funkcji w nieskończoności
Lekcja 04: Granice niewłaściwe
Lekcja 05: Granice lewostronne i prawostronne
Lekcja 06: Reguła de’Hospitala
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Pochodne podstawowe
Lekcja 03: Pochodna ilorazu
Lekcja 04: Ekstrema i monotoniczność funkcji
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Styczna – teoria
Rozwiązywanie zadań
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Optymalizacja – przykłady 1-12
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Optymalizacja – zadania 1-11
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Dowody algebraiczne – przykłady 1 – 5
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Dowody geometryczne – przykłady 1 – 10
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Lekcja 01: Rysowanie wykresów funkcji wykładniczej
Lekcja 02: Wyznaczanie wzoru funkcji wykładniczej i jej własności
Lekcja 03: Równania wykładnicze
Lekcja 04: Rysowanie wykresów funkcji logarytmicznej
Lekcja 05: Własności funkcji logarytmicznej
Zadania z kontekstem praktycznym
Zadania do ćwiczeń
Egzamin sprawdzający wiedzę

Przykładowe lekcje

Poziom podstawowy - Moduł 14: Funkcja kwadratowa

Poziom podstawowy - Moduł 22: Planimetria trójkąty

Poziom rozszerzony - Moduł 15: Ostrosłupy

Poziom rozszerzony - Moduł 18: Ciągi

Akademia Matmy z Pasją
jest dla Ciebie, jeżeli:

Czy jest inna droga?

Oczywiście! Masz wiele opcji do wyboru, przykładowo:

Możesz też skorzystać z Akademii 'Matmy z Pasją'!

Gdzie całą wiedzę masz ułożoną od A do Z - uczysz się wszystkiego po kolei.​

Gdzie nauczę Cię rozwiązywać zadania w łatwy i przyjemny sposób.

Gdzie do każdej lekcji możesz wracać ile razy chcesz i gdzie chcesz.

Co dostaniesz dołączając do Akademii?

Co jeszcze przemawia
za dołączeniem do Akademii?

W porównaniu do innych sposobów przygotowania do matury, zaoszczędzisz sporo pieniędzy.

Załóżmy, że koszt korepetycji to 50 zł i będziesz na nie uczęszczał raz w tygodniu przez całą klasę maturalną, czyli ok. 30 tygodni × 50 zł = 1500 zł.
Jeżeli przyjmiemy bardziej prawdopodobną stawkę 60 zł i dwie godziny w tygodniu, daje nam to 60 zł × 2 × 30 = 3600 zł.
Cena Akademii to ułamek tych kwot! Do tego masz stały dostęp do materiałów i możesz je przerabiać dowolną ilość razy.

Nie potrzebujesz już innych inwestycji.

Dołączając do kursu dostajesz wszystko, co jest Ci potrzebne, żeby przygotować się do matury. Nie musisz kupować książek, repetytoriów, czy korzystać z korepetycji.
Wszystkie potrzebne materiały znajdziesz w Akademii!

Nie zostajesz sam ze sobą!

Jeśli mimo lekcji w programie coś okaże się niezrozumiałe lub będziesz potrzebował dodatkowego wyjaśnienia, możesz o nie spytać na grupie dla kursantów na Facebooku lub na specjalnych spotkaniach online!

Nie tracisz czasu!

Nie musisz niczego szukać - wszystko jest w Akademii.
Nie uczysz się zbędnych rzeczy - znajdziesz tutaj same konkrety.
I przede wszystkim - dostajesz poukładaną wiedzę popartą wieloma maturalnymi przykładami!

Przetestujesz swoją wiedzę!

Dzięki specjalnym testom na koniec każdego z modułów, będziesz w stanie przetestować swoją wiedzę z każdego działu. Dzięki temu dowiesz się, nad czym musisz jeszcze przysiąść.

RODZICU!

Jeśli Twoje dziecko zdaje w najbliższym czasie maturę i chcesz zapewnić mu najlepsze możliwe przygotowanie z matematyki, zerknij na ten kurs!

Akademia 'Matmy z Pasją' to:

Akademia 'MzP' to:

Koszt:

Zdecydowaną zaletą Akademii 'Matmy z Pasją' jest jej cena:

Natomiast cena Akademii to ułamek tych kwot!

Do tego stały dostęp do materiałów i 30-dniowa gwarancja satysfakcji!

Kurs bez ryzyka!

30-dniowa gwarancja satysfakcji na sprawdzenie kursu!

satisfaction_guarantee_label_cus blue

Materiały są przygotowane tak, żeby dawały jak najwięcej wartości. Jeżeli z jakichś powodów kurs Ci się nie spodoba lub po dołączeniu uznasz, że to nie to, wystarczy, że napiszesz do mnie maila i zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty. 

Nie tylko gwarantuję Ci zwrot, ale jeszcze zrobię to niezwłocznie, tak szybko jak to będzie możliwe. Zazwyczaj jeszcze tego samego dnia. Wystarczy, że poprosisz o to, pisząc na matematykazpasja@gmail.com.

Masz na to 30 dni od momentu dołączenia. Bez zbędnych pytań i formalności otrzymasz 100% swoich pieniędzy. 

Jest OK? Zerknij na podsumowanie oferty

Oto wszystko, co otrzymasz po dołączeniu do
Akademii Matmy z Pasją

Usystematyzowaną wiedzę, którą w łatwy i przyjemny sposób przyswoisz

W kursie przerobimy cały materiał wymagany na maturze podstawowej, lub rozszerzonej (w zależności od wersji) z matematyki, w formie krótkich i przystępnych lekcji video, a wszystko poparte wieloma przykładami.

Najłatwiejsze sposoby na rozwiązywanie zadań bez zbędnej teorii

W trakcie lekcji pokażę Ci, jak rozwiązywać zadania bez utrudniania sobie życia. Poznasz same konkrety, dzięki którym nauka nie będzie nudna.

30 modułów

Cały kurs składa się z 30 tygodni nauki (do przerobienia w szybszym tempie). W każdym tygodniu znajdziesz od kilku do kilkunastu video, z których nauczysz się kolejnych zagadnień, które musisz znać przystępując do matury.

30 sprawdzianów egzaminujących wiedzę

Każdy tydzień kończy się sprawdzianem do samodzielnego rozwiązania, który ma za zadanie sprawdzić Twoją wiedzę z danego tematu i wskazać ewentualne braki.

Specjalne spotkania online z nauczycielem

W trakcie trwania kursu odbędą się liczne spotkania online, na których wytłumaczę wszystkie zadania ze sprawdzianów i odpowiem na pytania kursantów.

Prywatna grupa dla kursantów na Facebook

Na której możesz zadać dowolne pytanie, poszukać rad lub np. kogoś do wspólnej nauki z tego samego miasta.

Roczny dostęp 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Masz roczny nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów, dzięki czemu, jeśli czegoś zapomnisz lub będziesz chciał/a powtórzyć część lub całość materiału, zrobisz to bez problemu (w przeciwieństwie do korepetycji lub kursów stacjonarnych).

Możesz mieć kurs za 29,85zł lub 59,70zł miesięcznie!

Dzięki ratom 0% możesz płatność za kurs rozłożyć na kilka miesięcy. Raty nic Cię nie kosztują, wszystkie koszty biorę na siebie. Więcej dowiesz się klikając TUTAJ.

30-dniowa gwarancja satysfakcji

Dołączając do kursu masz 30 dni na jego dokładne sprawdzenie i przetestowanie. Jeśli kurs nie spełni Twoich oczekiwań możesz go zwrócić odzyskując 100% wpłaconej kwoty.

Aktualnie rekrutacja do kursu jest zamknięta.

Zapisy wrócą na początku roku szkolnego 2023/24.

Do matury zostało za mało czasu byś dał/a radę przerobić cały kurs.

Jesienna promocja!

Aktualna cena: 697 zł

Dołącz do Akademii 100 złotych taniej!

Użyj kodu rabatowego "zdam"
Działa tylko do 5 listopada do 23:59!

Promocja trwa jeszcze tylko przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Wybierz odpowiedni poziom:

Arrow Down niebieska
Arrow Down niebieska

W pakiecie drugi kurs otrzymujesz za 50%!

ssl

Bezpieczne płatności. Używamy zabezpieczeń takich jak banki.

Płatności

Bezpieczne płatności Blikiem, kartą, PayPalem i opcja rozłożenia na raty 0%.

Quality

Gwarancja satysfakcji i zero ryzyka.

Zapisy do Akademii trwają tylko do 26 marca!

Czasu zostało tylko:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Od 27 marca NIE BĘDZIE można dołączyć!

(Dołączając w kwietniu zostanie Ci za mało czasu, żeby przerobić cały materiał)

Jak to działa:

1. Wypełniasz krótki formularz zakupu i wybierasz formę płatności.
2. Przechodzisz na stronę wybranego systemu płatności, gdzie opłacasz kurs.
3. W ciągu paru sekund otrzymasz na maila informację o dostępie do programu.
4. Uczysz się według uznania, w tempie które Ci pasuje. Rozwiązujesz sprawdziany i przychodzisz na spotkania online. A do tego masz grupę na Facebooku oraz dodatkowe zadania do przećwiczenia materiału.

Nie musisz mi wierzyć na słowo...

Sprawdź, co moi kursanci piszą o moich kursach:

DSC00253
Marcin Matyja, Twórca Akademii

Kim jestem?

Cześć! Nazywam się Marcin Matyja. W swoich kursach pomagam moim uczniom opanować materiał, który umożliwi im nie tylko zdanie matury, ale też dostanie się na wymarzoną uczelnię.

Tłumaczę zagadnienia na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Omawiam wszystko w sposób przejrzysty, prosty i łatwy do przyswojenia, nawet jeśli nie lubisz matematyki, albo jesteś humanistą.

Skąd we mnie pasja do matematyki? Będąc dzieckiem, dużo czasu spędzałem z dziadkiem, który nauczył mnie gry w szachy i rozwiązywał ze mną zadania. Dziadek rewelacyjnie tłumaczył, dlatego szybko opanowałem materiał, który wybiegał daleko poza podstawę programową.W liceum wybrałem klasę o profilu matematyczno – informatycznym i maturę z matematyki napisałem na piątkę, a ustnie odpowiedziałem na szóstkę. Z racji tego, że była to matura łączona, dostałem się też na studia na wydział matematyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Po studiach uznałem, że fajnie byłoby nagrać filmy tłumaczące trudniejsze zagadnienia z matematyki. Stąd wziął się pomysł na “Matmę z pasją”.

Opinie od maturzystów z 2022:

Masz pytania? Mam odpowiedzi!

Dla każdego, kto zdaje maturę podstawową lub rozszerzoną z matematyki i chce ją zdać, lub osiągnąć jak najlepszy wynik.

Nie jest. Możesz uczyć się w inny sposób, dasz radę!

Natomiast z Akademia Matmy z Pasją będzie Ci dużo łatwiej, szybciej i w dużej części przypadków taniej. Zamiast szukać odpowiedzi, próbować zrozumieć niewytłumaczone zagadnienia, dostaniesz wszystko w jednym miejscu wytłumaczone w łatwy i przystępny sposób. Do tego poparte wieloma przykładami.

Nazywam się Marcin Matyja i od lat specjalizuje się w pomocy takim osobom jak ty – czyli maturzystom, zdać maturę. 

Matematyka od dawna jest moją pasją i naprawdę lubię matematykę. W swoich kursach chcę pokazać jak najprostszy sposób na rozwiązywanie zadań. Nie masz pewności? Sprawdź mój kanał na YouTube – Matma z Pasją!

Tak! Kursy przygotowujące do matury kosztują zazwyczaj ponad 1000-1500 zł. Korepetycje to koszt od 50-60 złotych w górę. Zastanów się, ile będzie Cię kosztować uczenie się w ten sposób?

W Akademii masz dokładnie ten sam zakres wiedzy, udostępniony 24/7, do którego możesz podchodzić kiedy i gdzie chcesz i ile razy chcesz! Wszystko w przystępnej formie lekcji video. 

Co wolisz – ciągłe jeżdżenie na korepetycje lub kurs czy uczenie się z zacisza własnego domu, kiedy i ile chcesz?

Kurs to 30-modułowy program nauki. W każdym module uczysz się kolejnych zagadnień wymaganych na maturze podstawowej.

Dodatkowo każdy tydzień kończy się sprawdzianem, który ma sprawdzić wiedzę kursanta i wskazać ewentualne braki.

Zdecydowanie nie! Kurs jest przygotowany tak, żeby w łatwy sposób nauczyć Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć, żeby zdać maturę na 100%.

Wszystko jest przedstawione w formie krótkich i przystępnych lekcji, a dodatkowo każde zagadnienie jest poparte wieloma przykładami, również maturalnymi! 

Dzięki podzieleniu kursu na 30 modułów, wiedzę przyswajasz małymi porcjami, co zdecydowanie ułatwia naukę!

Wejdź w ten link i podaj adres e-mail na który dołączyłeś do Akademii.     

Copyright © 2021 - Matma z Pasją