Nauczę Cię, jak zdać maturę poprawkową z matematyki, nawet jeśli Twój wynik z pierwszej to 0%!

Dzięki temu kursowi:

Nauczysz się wszystkiego, co jest potrzebne by zdać.

Poznasz najłatwiejsze sposoby rozwiązywania zadań.

W łatwy sposób przyswoisz cały potrzebny materiał.

Obejrzyj to krótkie video i przekonaj się jak mogę Ci pomóc!

lub

Majowa matura nie poszła najlepiej, więc chcesz przystąpić do poprawkowej i zdać ją bez problemu?

Mam dla Ciebie coś idealnego!

Arrow Down zółta

Przedstawiam:

"Matura poprawkowa. ZDAJ!"

Jest to kurs dla osób, którym zależy na pozytywnym wyniku z matury poprawkowej z matematyki. Znajdziesz w nim:Nauczenie się wszystkiego, co jest w kursie gwarantuje, że bez problemów zdasz maturę poprawkową z matematyki.

Ucząc się tylko parędziesiąt godzin!

Oto co dokładnie znajdziesz w kursie:

Podstawowe moduły:

Lekcja 01: Tabliczka potęg
Lekcja 02: Podstawowe obliczenia
Lekcja 03: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #1
Lekcja 04: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #2
Lekcja 05: Potęgowanie liczb o takich samych podstawach #3
Lekcja 06: Potęgowanie iloczynów i ilorazów
Lekcja 07: Potęgowanie liczb o takich samych wykładnikach
Lekcja 08: Sprytne obliczenia na potęgach
Lekcja 09: Obliczanie potęg o wykładniku ujemnym
Lekcja 10: Działania na potęgach o wykładniku ujemnym
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2
Rozwiązywanie zadań #3
Rozwiązywanie zadań #4
Rozwiązywanie zadań #5
Rozwiązywanie zadań #6
Rozwiązywanie zadań #7
Rozwiązywanie zadań #8
Rozwiązywanie zadań #9
Rozwiązywanie zadań #10
Rozwiązywanie zadań #11
Rozwiązywanie zadań #12
Rozwiązywanie zadań #13
Rozwiązywanie zadań #14
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Obliczanie
Lekcja 02: Dodawanie i odejmowanie
Lekcja 03: Mnożenie, dzielenie i potęgowanie
Lekcja 04: Wyłączanie czynnika przed znak #1
Lekcja 05: Wyłączanie czynnika przed znak #2
Lekcja 06: Włączanie czynnika pod znak
Lekcja 07: Porównywanie
Lekcja 08: Związek między pierwiastkami a potęgami o wykładnikach wymiernych
Lekcja 09: Usuwanie niewymierności z mianownika #1
Lekcja 10: Usuwanie niewymierności z mianownika #2
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2
Rozwiązywanie zadań #3
Rozwiązywanie zadań #4
Rozwiązywanie zadań #5
Rozwiązywanie zadań #6
Rozwiązywanie zadań #7
Rozwiązywanie zadań #8
Rozwiązywanie zadań #9
Rozwiązywanie zadań #10
Rozwiązywanie zadań #11
Rozwiązywanie zadań #12
Rozwiązywanie zadań #13
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01: Obliczanie logarytmów #1
Lekcja 02: Obliczanie logarytmów #2
Lekcja 03: Obliczanie logarytmów #3
Lekcja 04: Własności logarytmów #1
Lekcja 05: Własności logarytmów #2
Lekcja 06: Proste równania z logarytmami
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2
Rozwiązywanie zadań #3
Rozwiązywanie zadań #4
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Zmiana procentów na ułamki
Lekcja 02: Obliczenia procentowe
Lekcja 03: Obliczenia podatków
Lekcja 04: Podwyżki i obniżki 
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2
Rozwiązywanie zadań #3
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Podstawy
Lekcja 02: Równania
Lekcja 03: Zastosowanie wzorów 
Rozwiązywanie zadań #1
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Równania liniowe #1
Lekcja 02: Równania liniowe #2
Lekcja 03: Równania liniowe #3
Lekcja 04: Równania liniowe #4
Lekcja 05: Nierówności liniowe #1
Lekcja 06: Nierówności liniowe #2
Lekcja 07: Nierówności liniowe #3
Lekcja 08: Liczby spełniające równanie
Lekcja 09: Liczby spełniające nierówność
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2
Rozwiązywanie zadań #3
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Podstawowe wzory
Lekcja 02: Równania kwadratowe niezupełne gdy b=0
Lekcja 03: Równania kwadratowe niezupełne gdy c=0
Lekcja 04: Równania kwadratowe zupełne gdy delta <0
Lekcja 05: Równania kwadratowe zupełne gdy delta =0
Lekcja 06: Równania kwadratowe zupełne gdy delta >0
Lekcja 07: Nierówności kwadratowe niezupełne gdy b=0
Lekcja 08: Nierówności kwadratowe niezupełne gdy c=0
Lekcja 09: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta <0
Lekcja 10: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta =0
Lekcja 11: Nierówności kwadratowe zupełne gdy delta >0
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2
Rozwiązywanie zadań #3
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01: Wyznaczanie dziedziny równania wymiernego
Lekcja 02: Rozwiązywanie równań wymiernych
Lekcja 03: Proste równania wielomianowe
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2 
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Metoda podstawiania
Lekcja 02: Metoda przeciwnych współczynników
Lekcja 03: Układy równań nieoznaczone i sprzeczne
Rozwiązywanie zadań #1
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Odczytywanie własności funkcji z wykresu
Lekcja 02: Przesuwanie wykresu funkcji
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2 
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Zamiana funkcji liniowej z postaci ogólnej na kierunkową
Lekcja 03: Zamiana funkcji liniowej z postaci kierunkowej na ogólną
Lekcja 04: Rysowanie i własności funkcji liniowej
Lekcja 05: Punkt przecięcia dwóch prostych
Lekcja 06: Proste równoległe
Lekcja 07: Proste prostopadłe
Lekcja 08: Proste równoległe – zadania z parametrem
Lekcja 09: Proste prostopadłe – zadania z parametrem
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01: Wstęp
Lekcja 02: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci ogólnej na postać kanoniczną i iloczynową
Lekcja 03: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci iloczynowej na postać ogólną i kanoniczną
Lekcja 04: Zamiana funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej na postać ogólną i iloczynową
Rozwiązywanie zadań #1
Rozwiązywanie zadań #2 
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01 – Wstęp – teoria
Lekcja 02 – Wyznaczanie wyrazów ciągu
Rozwiązywanie zadań #1
Lekcja 03 – Ciąg arytmetyczny – teoria w przykładach
Rozwiązywanie zadań #2
Rozwiązywanie zadań #3
Lekcja 04 – Ciąg geometryczny – teoria w przykładach
Rozwiązywanie zadań #4
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01 – Definicja funkcji trygonometrycznych
Lekcja 02 – Obliczanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego
Lekcja 03 – Zastosowanie trygonometrii – obliczanie boków trójkąta
Rozwiązywanie zadań #1
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01: Przypomnienie informacji o funkcji liniowej.
Lekcja 02: Długość odcinka.
Lekcja 03: Środek odcinka.
Lekcja 04: Symetralna odcinka.
Rozwiązywanie zadań zamkniętych.
Rozwiązywanie zadań otwartych.
Zadania do ćwiczeń 

Lekcja 01: Graniastosłupy – wstęp
Lekcja 02: Zależności między wierzchołkami, ścianami i krawędziami.
Lekcja 03: Sześcian
Rozwiązywanie zadań zamkniętych.
Lekcja 04: Zależności między wierzchołkami, ścianami i krawędziami.
Zadania do ćwiczeń

Lekcja 01: Średnia arytmetyczna i mediana.
Lekcja 02: Kombinatoryka – zliczanie liczb dwucyfrowych. 
Rozwiązywanie zadań – średnia i mediana. 
Zadania do ćwiczeń 

Każdy moduł to:

CZTERY BONUSY

1

Jak "kraść" punkty z zadań

2

Strategie zdobywania punktów

3

Rozwiązanie matur poprawkowych z 5 ostatnich lat

6

Dodatkowy materiał dla ambitnych

"O rany! Jak to dobrze wygląda!"

Przykładowe lekcje

M02 Lekcja 02: Dodawanie i odejmowanie pierwiastków

M10 Lekcja 02: Przesuwanie wykresu funkcji

M05 Rozwiązywanie zadań

M13 Rozwiązywanie zadań #1 - ciągi

Co o moich kursach piszą moi uczniowie?

"Czy na pewno zdam maturę dzięki temu kursowi?"

Jeżeli przerobisz cały kurs i rozwiążesz wszystkie zadania, które znajdziesz w kursie to bez problemu dostaniesz co najmniej 30% punktów na swojej maturze!

Materiał został tak dobrany, żeby zagwarantować Ci zdanie matury bez problemu. Jednak z drugiej strony nie ma co liczyć, że przerobienie tego materiału da wynik powyżej 40-50% punktów.

Korzystając z tego kursu zyskujesz:

Zdasz
GWARANCJĘ ZDANIA

Jeśli nauczysz się wszystkiego, co jest w kursie nie ma możliwości, że nie zdasz.

Dolarki
PIENIĄDZĘ

Nie potrzebujesz dodatkowych materiałów, książek czy korepetycji!

Czas
CZAS

Dostaniesz wyselekcjonowany materiał, zebrany w jednym miejscu bez szukania i zastanawiania się!

Kurs jest dla Ciebie, jeżeli:

Czy jest inna droga?

Oczywiście! Masz wiele opcji do wyboru, przykładowo:

Możesz też skorzystać z tego kursu, przerobić go w domu i po prostu zdać maturę!

Oto co otrzymasz w kursie
"Matura poprawkowa. Zdaj!"​:

17 modułów!

Każdy składa się z części teoretycznej, praktycznej, maturalnej i ćwiczeń. Nauczysz się najważniejszych zagadnień, które musisz znać przystępując do matury poprawkowej.

Zadania do ćwiczeń dzięki którym sprawdzisz wiedzę!

Każdy moduł zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę z danego działu.

Usystematyzowaną wiedzę, którą w łatwy i przyjemny sposób przyswoisz!

Przerobimy najważniejsze zagadnienia wymagane na maturze poprawkowej z matematyki. W formie krótkich i przystępnych lekcji video, a wszystko poparte wieloma przykładami.

Najłatwiejsze sposoby na rozwiązywanie zadań bez zbędnej teorii!

W trakcie lekcji pokażę Ci, jak rozwiązywać zadania bez utrudniania sobie życia.

BONUS #1: Jak kraść punkty z zadań zamkniętych

Przedstawię Ci w jaki sposób z zadań za 5 punktów dostać 1-2 punkty z takich działów jak geometria analityczna, ciągi lub prawdopodobieństwo. Pokażę Ci dokładnie za jakie obliczenia dostaje się punkty w takich zadaniach.

BONUS #2: Strategia zdobywania punktów

Pokażę Ci jak zdobywać punkty dzięki zdaniu "Jak masz punkt to go podstaw", oraz kilka zadań gdzie wykorzystując proste wzory z tablic maturalnych można zdobyć punkty.

BONUS #3: Rozwiązanie matur poprawkowych z 5 ostatnich lat

BONUS #4: Dodatkowy materiał dla ambitnych​

Dodatkowy materiał, którego możesz się nauczyć jeśli opanowałeś/aś część podstawową.

Dostęp 24h/7 dni w tygodniu

Masz roczny dostęp do wszystkich materiałów, dzięki czemu, jeśli czegoś zapomnisz lub będziesz chciał/a powtórzyć część, lub całość materiału, zrobisz to bez problemu (w przeciwieństwie do korepetycji lub kursów stacjonarnych).

Do 17 sierpnia do trwa przedsprzedaż:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Normalna cena: 387 zł

Cena: 387 zł

ssl

Bezpieczne płatności. Używamy zabezpieczeń takich jak banki.

Płatności

Bezpieczne płatności Blikiem, kartą, PayPalem i opcja rozłożenia na raty 0%.

Quality

Gwarancja satysfakcji i zero ryzyka.

Kurs bez ryzyka!

14-dniowa gwarancja satysfakcji na sprawdzenie kursu!

satisfaction_guarantee_label_cus blue

Przygotowałem materiały tak, aby dały Ci 10 razy więcej wartości niż oczekujesz. Jeżeli jednak z jakichś powodów kurs Ci się nie spodoba lub po dołączeniu uznasz, że to nie to, wystarczy, że napiszesz i zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty. 

Nie tylko gwarantuję Ci zwrot, ale jeszcze zrobię to niezwłocznie, tak szybko jak to będzie możliwe. Zazwyczaj jeszcze tego samego dnia. Wystarczy, że poprosisz o to, pisząc na matematykazpasja@gmail.com.

Masz na to 14 dni od momentu dołączenia. Bez zbędnych pytań i formalności otrzymasz 100% swoich pieniędzy. 

Nie musisz mi wierzyć na słowo...

Sprawdź co moi kursanci piszą o moich kursach:

DSC00253
Marcin Matyja, Twórca kursu

Kim jestem?

Cześć! Nazywam się Marcin Matyja. W swoich kursach pomagam moim uczniom opanować materiał, który umożliwi im nie tylko zdanie matury, ale też dostanie się na wymarzoną uczelnię.

Tłumaczę zagadnienia na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Omawiam wszystko w sposób przejrzysty, prosty i łatwy do przyswojenia, nawet jeśli nie lubisz matematyki, albo jesteś humanistą.

Skąd we mnie pasja do matematyki? Będąc dzieckiem, dużo czasu spędzałem z dziadkiem, który nauczył mnie gry w szachy i rozwiązywał ze mną zadania. Dziadek rewelacyjnie tłumaczył, dlatego szybko opanowałem materiał, który wybiegał daleko poza podstawę programową.W liceum wybrałem klasę o profilu matematyczno – informatycznym i maturę z matematyki napisałem na piątkę, a ustnie odpowiedziałem na szóstkę. Z racji tego, że była to matura łączona, dostałem się też na studia na wydział matematyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Po studiach uznałem, że fajnie byłoby nagrać filmy tłumaczące trudniejsze zagadnienia z matematyki. Stąd wziął się pomysł na “Matmę z pasją”.

Masz pytania? Mam odpowiedzi!

Jeśli opanujesz cały materiał z kursu w poprzednich latach uzyskał(a)byś tyle punktów:
2021 – 28 pkt-ów ( MAX 45 ) 62%
2020 – 20 pkt-ów ( MAX 43) 47 %
2019 – 25 pkt-ów ( MAX 44 ) 57 %
2018 – 22 pkt-ów ( MAX 44 ) 50 %
2017 – 23 pkt-ów ( MAX 48 ) 48 %

Dla każdego, kto nie zdał matury z matematyki w pierwszym terminie i chce zdać w terminie poprawkowym.

Nie jest. Możesz uczyć się w inny sposób, dasz radę!

Natomiast z tym kursem będzie Ci dużo łatwiej, szybciej i w dużej części przypadków taniej. Zamiast szukać odpowiedzi, próbować zrozumieć niewytłumaczone zagadnienia, dostaniesz wszystko w jednym miejscu wytłumaczone w łatwy i przystępny sposób. Do tego wszystko poparte wieloma przykładami.

Nazywam się Marcin Matyja i od lat specjalizuje się w pomocy takim osobom jak ty – czyli maturzystom, zdać maturę. 

Matematyka od dawna jest moją pasją i naprawdę lubię matematykę. W swoich kursach chcę pokazać jak najprostszy sposób na rozwiązywanie zadań. Nie masz pewności? Sprawdź mój kanał na YouTube – Matma z Pasją!

Tak! Za paręset złotych dostajesz kurs, który prowadzi Cię dosłownie za rękę. Odpalasz lekcje za lekcją i przerabiasz materiał. Następnie rozwiązujesz zadania by przyswoić i sprawdzić wiedzę. Bez straty czasu na zastanawianie się co zrobić, czego się uczyć i skąd. 

Otrzymujesz wiedzę, dostępną 24/7, z której możesz korzystać gdzie i kiedy chcesz i ile razy chcesz.
 

Co wolisz – samodzielną naukę, szukanie informacji, grzebanie w książkach, jeżdżenie na drogie korepetycje, pytanie i szukanie czy siedzenie wygodnie i przyswajanie wiedzy?

Kurs to 17 modułów (w każdym inny dział), w których znajdziesz lekcje z teorią oraz praktyką i zadania do rozwiązania. Wszystko w formie krótkich lekcji video, na specjalnej platformie do której masz dostęp 24/7!

Dodatkowo w każdy module znajdziesz zadania, które sprawdzą Twoją wiedzę i wskażą ewentualne braki.

Zdecydowanie nie! Kurs jest przygotowany tak, żeby w łatwy sposób nauczyć Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć, żeby zdać maturę. 

Wszystko jest przedstawione w formie krótkich i przystępnych lekcji, a dodatkowo każde zagadnienie jest poparte wieloma przykładami, również maturalnymi! 

Dzięki podzieleniu kursu na 17 modułów, wiedzę przyswajasz małymi porcjami, co zdecydowanie ułatwia naukę i pozwala przygotować się do matury w spokojnym tempie.

Copyright © 2021 - Matma z Pasją